ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Η εταιρεία A Παππας Επε σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εγκατάστασης οικιακών κλιματιστικών μηχανημάτων τοίχου, δαπέδου.

Η σωστή, ολοκληρωμένη και εγγυημένη εγκατάσταση του οικιακού κλιματιστικού εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση και ωφέλεια από τις εργοστασιακές δυνατότητες. Η εγκατάσταση ενός οικιακού κλιματιστικού μηχανήματος περιλαμβάνει: εργοστασιακά μονωμένες χαλκοσωλήνες κατάλληλων διατομών , καλώδιο αυτοματισμού (επικοινωνίας εσωτερικού και εξωτερικού μηχανήματος) πλαστική σωλήνα εκροής συμπυκνωμάτων (αποχέτευση) βάση στήριξης του εξωτερικού μηχανήματος.

Το συνεργείο μας ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε εγκατάστασης έχει τη δυνατότητα να προτείνει την καλύτερη λύση, τεχνική και αισθητική , για την τοποθέτηση του μηχανήματος.