ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ως οικιακό κλιματισμό χαρακτηρίζουμε τα κλιματιστικά μηχανήματα διαιρούμενου τύπου, τα οποία αποτελούνται από μία εσωτερική και μία εξωτερική μονάδα ή από μία εξωτερική με μέγιστο οκτώ εσωτερικές μονάδες.

Οικιακός Κλιματισμός - Οικιακές ΜονάδεςΟικιακός Κλιματισμός - Οικιακές ΜονάδεςΟικιακός Κλιματισμός - Οικιακές ΜονάδεςΟικιακός Κλιματισμός - Οικιακές Μονάδες (LG)Οικιακός Κλιματισμός - Οικιακές Μονάδες (LG)Οικιακός Κλιματισμός - Οικιακές Μονάδες (LG)Οικιακός Κλιματισμός - Οικιακές Μονάδες (Mitsubishi)Οικιακός Κλιματισμός - Οικιακές Μονάδες (Toshiba)