ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Η βασική λειτουργία της αντλίας θερμότητας είναι η άντληση θερμότητας από το περιβάλλον για τη θέρμανση χώρων.

Αποτελούν την οικονομικότερη και ασφαλέστερη λύση θέρμανσης και κλιματισμού, με χρήση ηλεκτρικής και ανανεώσιμης ενέργειας. Οι αντλίες θερμότητες είναι κατάλληλες τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες εγκαταστάσεις και 100% συμβατές με οποιαδήποτε υδραυλική εγκατάσταση.

Οι αντλίες θερμότητας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες βάση δύο κριτηρίων: - Τον αριθμό από τις οποίες αποτελείται το σύστημα: α) Split ή διαιρούμενου τύπου (εσωτερική και εξωτερική μονάδα και β) τύπου Monobloc (ενιαία μονάδα)
- Τη θερμοκρασία του παραγόμενου νερού θέρμανσης: α) υψηλών θερμοκρασιών και β) μεσαίων θερμοκρασιών

Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά προκύπτουν διάφορες σειρές και μοντέλα με συνδυασμούς χαρακτηριστικών, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε διαφορετικές περιπτώσεις, ανάλογα τις ενεργειακές ανάγκες της κτιριακής εγκατάστασης και το σύνολο της επένδυσης που είστε διατεθειμένοι να κάνετε.

heat_pump03.jpg
 
heat_pump04.jpgheat_pump06.jpg
 
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LG
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ HYDROKIT ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ