ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Στις σύγχρονες κατοικίες με τις χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις η θέρμανση δαπέδου είναι η ιδανικότερη λύση για την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (αντλίες θερμότητας, γεωθερμία, ηλιοθερμικά συστήματα).

Τα συμβατικά θερμικά συστήματα αποτελούνται από τον λέβητα- καυστήρα ( πετρελαίου ή φυσικού αερίου), τις σωληνώσεις , τον κυκλοφορητή και τα θερμαντικά σώματα.