ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Τα συμβατικά θερμικά συστήματα αποτελούνται από τον λέβητα- καυστήρα ( πετρελαίου ή φυσικού αερίου), τις σωληνώσεις , τον κυκλοφορητή και τα θερμαντικά σώματα.Η εταιρεία ασχολείται με την εμπορία και εγκατάσταση κλασσικής θέρμανσης από το 1987. Συνεργάζεται με πολλές και αξιόπιστες εταιρείες σε όλα τα προιόντα που απαιτούνται : λέβητες καυστήρες, κυκλοφορητές , θερμαντικά σώματα, σωληνώσεις.

CALDA Energy www.calda .gr