Ηλιακός θερμοσίφωνας Viessman τύπου Vitosol 22-T με σωλήνες νερού, boiler 150lt και ηλεκτρική αντίσταση.

Στις σύγχρονες κατοικίες το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας (έως και 80%) καταναλώνεται για ανάγκες θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Sonne ...