ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Το σύστημα εξαερισμού- αερισμού εξάγει τον αέρα από τον εσωτερικό χώρο προς το περιβάλλον και εισάγει στον χώρο φρέσκο (νωπό) αέρα.

Ένα σύστημα εξαερισμού προσφέρει:

 • εναλλαγή θερμότητας μεταξύ εξαγόμενου και εισαγόμενου αέρα με την χρήση εναλλάκτη θερμότητας αέρα/αέρα για εξοικονόμηση ενέργειας
 • πρόσθετη θέρμανση ή ψύξη του εισαγόμενου αέρα
 • φιλτράρισμα εισαγόμενου αέρα
 • ύγρανση εισαγόμενου αέρα

Το σύστημα εξαερισμού αποτελείται από:

  • ανεμιστήρα προσαγωγής
  • ανεμιστήρα απαγωγής
 • δίκτυο αεραγωγών
 • φίλτρα
 • εναλλάκτης θερμότητας αέρα/αέρα για εξοικονόμηση ενέργειας
 • στοιχείο νερού για θέρμανση ή ψύξη του εισαγόμενου αέρα (ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης)
 • υγραντήρα
 • αποδοτικότητα
 • αποδοτικότητα

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ