ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η μηχανολογική μελέτη είναι απαραίτητη για την σωστή απόδοση ενός συστήματος θέρμανσης ή/και ψύξης.

Οι εγκαταστάσεις στις εφαρμογές θέρμανσης ψύξης και εξαερισμού , γίνονται από εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας μας και από συνεργάτες με πολυετή πείρα και γνώση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ενός έργου, η διαδικασία εγκατάστασης επιβλέπεται από εξειδικευμένο μηχανολόγο – μηχανικό.

Η υποχρέωσή μας για μία άρτια τεχνικά, σύμφωνα με τους κανόνες εμπειρίας και τεχνικής, εγκατάστασης θέρμανσης/ ψύξης, μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, δε σταματάει στην ολοκλήρωση του έργου. Οι τεχνικοί μας διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό για τη διάγνωση των βλαβών αλλά και τη δοκιμή των μηχανημάτων για εξοικονόμηση χρόνου.

Οποιοδήποτε σύστημα κλιματισμού– από το μικρότερο (split –system) μέχρι τα συστήματα κλιματισμού μεγάλων κτιρίων- χρήζει ενός πλάνου συντήρησης για να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση του καθώς και η οικονομικότερη λειτουργία του.