ΜΕΛΕΤΗ

Η μηχανολογική μελέτη είναι απαραίτητη για την σωστή απόδοση ενός συστήματος θέρμανσης ή/και ψύξης.

Οι μηχανολόγοι της εταιρείας μας, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και με την βοήθεια κατάλληλου λογισμικού, υπολογίζουν τις απώλειες των χώρων σε θέρμανση ή /και ψύξη και προτείνουν τα κατάλληλα κλιματιστικά μηχανήματα κατά περίπτωση.

meletes.jpg