ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Καθ’ όλη τη διάρκεια ενός έργου, η διαδικασία εγκατάστασης επιβλέπεται από εξειδικευμένο μηχανολόγο – μηχανικό.

Η επίβλεψη θεωρείται σημαντικός τομέας των παρεχομένων υπηρεσιών μας . Με την υπηρεσία αυτή δίνεται η καλύτερη λύση τεχνικά, πάντα με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη και την ταχύτερη και ευέλικτη διαδικασία ολοκλήρωσης των εργασιών.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εγκατάστασης ενός συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού στους επιθυμητούς χρόνους χτίζει μία σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ του πελάτη μας και της εταιρείας. Αυτός είναι άλλωστε ο βασικός στόχος και άξονας της εταιρείας μας από την ίδρυση της έως σήμερα.