preloder

PepsiCo

HQ-PEPSICO-76.jpg
HQ-PEPSICO-75.jpg
HQ-PEPSICO-73.jpg
HQ-PEPSICO-72.jpg
HQ-PEPSICO-71.jpg
HQ-PEPSICO-70.jpg
HQ-PEPSICO-68.jpg
HQ-PEPSICO-66.jpg
HQ-PEPSICO-65.jpg
HQ-PEPSICO-64.jpg
HQ-PEPSICO-63.jpg
HQ-PEPSICO-62.jpg
HQ-PEPSICO-61.jpg
HQ-PEPSICO-60.jpg
HQ-PEPSICO-59.jpg
HQ-PEPSICO-58.jpg
HQ-PEPSICO-57.jpg
HQ-PEPSICO-56.jpg
HQ-PEPSICO-55.jpg
HQ-PEPSICO-54.jpg
HQ-PEPSICO-53.jpg
HQ-PEPSICO-52.jpg
HQ-PEPSICO-51.jpg
HQ-PEPSICO-50.jpg
HQ-PEPSICO-49.jpg
HQ-PEPSICO-48.jpg
HQ-PEPSICO-47.jpg
HQ-PEPSICO-45.jpg
HQ-PEPSICO-44.jpg
HQ-PEPSICO-39.jpg
HQ-PEPSICO-36.jpg
HQ-PEPSICO-35.jpg
HQ-PEPSICO-34.jpg
HQ-PEPSICO-33.jpg
HQ-PEPSICO-32.jpg
HQ-PEPSICO-31.jpg
HQ-PEPSICO-30.jpg
HQ-PEPSICO-29.jpg
HQ-PEPSICO-28.jpg
HQ-PEPSICO-27.jpg
HQ-PEPSICO-24.jpg
HQ-PEPSICO-23.jpg
HQ-PEPSICO-22.jpg
HQ-PEPSICO-21.jpg
HQ-PEPSICO-20.jpg
HQ-PEPSICO-18.jpg
HQ-PEPSICO-17.jpg
HQ-PEPSICO-16.jpg
HQ-PEPSICO-15.jpg
HQ-PEPSICO-14.jpg
HQ-PEPSICO-13.jpg
HQ-PEPSICO-12.jpg
HQ-PEPSICO-11.jpg
HQ-PEPSICO-10.jpg
HQ-PEPSICO-9.jpg
HQ-PEPSICO-8.jpg
HQ-PEPSICO-7.jpg
HQ-PEPSICO-6.jpg
HQ-PEPSICO-5.jpg
HQ-PEPSICO-4.jpg
HQ-PEPSICO-3.jpg
HQ-PEPSICO-2.jpg
HQ-PEPSICO-1.jpg

Επαναδιαμόρφωση του συστήματος Κλιματισμού – Εξαερισμού, σύμφωνα με τη νέα αρχιτεκτονική μελέτη ανακαίνισης των γραφείων.

Κατηγορίες :

Τεχνικές Εταιρίες

Ανάθεση Έργου :

Core Constructions

Ημερομηνία :

2 Ιουλίου 2019