loader image

Πολιτική Απορρήτου

Αρχική » Πολιτική απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

 

 1. Εισαγωγή

  Στην Α. ΠΑΠΠΑΣ Μ. ΕΠΕ (εφεξής «Α. ΠΑΠΠΑΣ Μ. ΕΠΕ»», «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς», «μας») σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων και δεσμευόμαστε για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών (οι «Χρήστες») της Ιστοσελίδας μας www.pappasclima.gr (η «Ιστοσελίδα») ανεξαρτήτως χρήσης σε υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet, τηλεόραση ή άλλη συσκευή για την πρόσβαση σε αυτή ή όσων συναλλάσσονται με εμάς στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας.

  Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου έχει συνταχθεί με βάσει τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 13/14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και του ελληνικού νόμου 4624/2019 («Ν. 4624/2019»). Ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρεία όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες που παρέχονται από την Ιστοσελιδα μας ή όταν συναλλάσσεστε με οποιοδήποτε τρόπο μαζί μας και εξηγεί ποιοι είμαστε, πώς συλλέγουμε, και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν, πώς η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων.

  Η παρούσα Δήλωση αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας και οποιασδήποτε άλλης Πολιτικής υιοθετηθεί από την Εταιρεία. Ξεχωριστές δηλώσεις απορρήτου ισχύουν για τους εργαζόμενους της Εταιρεία;ς, και για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μέσω cookies ή άλλων εργαλείων καταγραφής καθώς και για καταγραφή μέσω του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης της Εταιρείας. Η εν λόγω Δήλωση αναφέρεται αποκλειστικά την παρούσα Ιστοσελίδα εάν δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό μέσα στο παρόν έγγραφο και δεν διέπει τη χρήση από εσάς άλλων Υπηρεσιών μας ή δεν αφορά οποιαδήποτε άλλη Ιστοσελίδα στην οποία μπορεί να ανακατευθυνθείτε από την Ιστοσελίδα μας, η οποία ενδέχεται να υπόκειται σε διαφορετικές Πολιτικές Απορρήτου.

  Η απλή επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη. Η Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί πάντοτε τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ασφαλή και να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως είναι κάθε φορά σε ισχύ σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σε καμία περίπτωση δεν θα λάβουμε από τους Χρήστες μας περισσότερα προσωπικά δεδομένα από αυτά που είναι απαραίτητα για κάθε σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και δεν θα χρησιμοποιήσουμε ή διαμοιραστούμε τις πληροφορίες σας με κανέναν εκτός από ότι περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

 

 1. Τροποποίηση της παρούσας ΔήλωσηςΗ παρούσα Δήλωση μπορεί να ανανεώνεται κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ανά χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα προς συμμόρφωση με τυχόν νέες νομικές ή τεχνολογικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία και για το λόγο αυτό σας ζητάμε να ελέγχετε συχνά για την πιο πρόσφατη μορφή της Δήλωσης η οποία εμφανίζεται στο πεδίο «Τελευταία Ενημέρωση» στο τέλος της Δήλωσης. Εάν πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (όπως ορίζονται στην παρούσα) με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που δηλώθηκε σε εσάς κατά τη χρονική στιγμή της συλλογής, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας πληροφορήσουμε σχετικά είτε με σχετική ενημέρωση στην Ιστοσελίδα μας είτε αποστέλλοντάς σας σχετικό e-mail και όπου αυτό απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας. Σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα σας ενδέχεται να προωθηθούν σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ, θα καλείστε να μας παράσχετε εκ νέου τη ρητή συναίνεσή σας.
 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: O Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

Η Εταιρεία με την επωνυμία: «Α.ΠΑΠΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο: «Α. ΠΑΠΠΑΣ Μ. ΕΠΕ» (Αρ. ΓΕΜΗ 000531401000, Α.Φ.Μ. 095352273, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω) που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής επί της Λεωφ. Κηφισού 48, 12241.

 

 1. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα. Δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα πληροφορίες στις οποίες αναγνωριστικά ταυτότητας έχουν αφαιρεθεί και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός σας από αυτές ή άλλες πληροφορίες που έχει στην κατοχή της η Α. ΠΑΠΠΑΣ Μ. ΕΠΕ (ανώνυμες πληροφορίες).

Ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς, όταν επισκέπτεστε και περιηγείστε στην Ιστοσελίδα μας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση, συμπεριλαμβανομένων:

 • Δεδομένων που συλλέγονται απευθείας από εσάς:
  Προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η επωνυμία της εταιρείας σας ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας που μπορεί να περιέχονται στις επικοινωνίες που μας στέλνετε για ερωτήσεις, παράπονα και άλλα αιτήματα μέσω των καναλιών επικοινωνίας που προσφέρονται την Ιστοσελίδα μας, ή όταν επικοινωνείτε με εκπρόσωπο του Τμήματος υποστήριξης πελατών της Εταιρείας μέσω e–mail, τηλεφώνου ή αλληλογραφίας. Επιπλέον, θα λάβουμε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο όταν συμπληρώνετε οικειοθελώς τη φόρμα μας για να λαμβάνετε ένα Ενημερωτικο Δελτίο (Νewsletter) της Εταιρείας.
 • Δεδομένων που αφορούν την απασχόλησή σας στην Εταιρεία:
  Η Εταιρεία μας διαθέτει ξεχωριστή Ενημέρωση του Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρείας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Δεδομένων που βρίσκονται σε οπτικοακουστικό υλικό:
  Βίντεο και φωτογραφίες μπορεί επίσης να έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων της εταιρείας μας αλλά και από το κύκλωμα Βιντεοεπιτήρησης των εγκαταστάσεών μας.
 • Δεδομένων που αφορούν πελάτες/προμηθευτές της Εταιρείας:
  Για τους πελάτες/προμηθευτές τα προσωπικά στοιχεία  αποτελούν κυρίως στοιχεία ταυτοποίησης φυσικών προσώπων ή εργαζομένων πελατών μας ή άλλα οικονομικής φύσεως στοιχεία στο πλαίσιο πληρωμών και οικονομικών συναλλαγών γενικότερα.
 • Δεδομένων που αφορούν εξωτερικούς συνεργάτες της Εταιρείας:
  Για τους συνεργάτες τα προσωπικά στοιχεία περιλαμβάνουν το όνομα και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης, τα στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία τιμολόγησης και άλλες πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της συνεργασίας·
 • Δεδομένων που συλλέγονται αυτόματα με τη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε διαδικτυακές μας τοποθεσίες:
  Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από την Ιστοσελίδα, δηλαδή δεδομένα χρήσης σχετικά με την πρόσβαση των Χρηστών στην Ιστοσελίδα που συνιστούν πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies ή άλλων παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης) με τη διαβίβασή τους από το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή (server) μας π.χ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address), Διεύθυνση Internet Protocol (IP address), Τύπος δικτύου (Network Type), Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο, Γενικές πληροφορίες αναφορικά με τη διάρκεια και είδος χρήσης της συσκευής, Δεδομένα και πληροφορίες που σχετίζονται με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες μας κατά τη καταχώρηση αιτημάτων σας και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς εξυπηρέτησης της ορθής και ταχύτατης λειτουργίας της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής και για την βελτίωση των λειτουργιών καθώς και της για την εγγύηση της σταθερότητας και της ασφάλειάς της.

Επιπλέον, η Εταιρεία μας ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα μέσω:

 • Παρακολούθησης τάσεων μέσων κοινωνικών δικτύων (Social Listening): Η Εταιρεία μπορεί να αναζητά σχετικό και δημοσιευμένο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, και να το χρησιμοποιεί για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, την επίλυση προβλημάτων καταναλωτών και την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων
 • Της λήψης εξατομικευμένων μηνυμάτων, ειδικών προσφορών και διαφημίσεων που αφορούν στα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, βάσει των πληροφοριών που μας κοινοποιείτε και των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει μέσω των cookies ή παρόμοιων τεχνικών σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών τοποθεσιών/μέσων κοινωνικής δικτύωσης/ιστολογίων της Εταιρείας

Οι εν λόγω πληροφορίες δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με ταυτοποιημένα πρόσωπα, αλλά λόγω της φύσης τους, θα μπορούσαν να επιτρέψουν την αναγνώριση των χρηστών, μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με τα δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, μέσω της χρήσης cookies, – ή άλλων παρόμοιων τεχνολογιών παρακολούθησης- από την Ιστοσελίδα μας ή από υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούνται από την παρούσα Ιστοσελίδα, παρακαλούμε ανατρέξτε Πολιτική Χρήσης Cookies της Ιστοσελίδας μας.

Η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα υποκειμένων, γνωστά ως “δεδομένα ειδικών κατηγοριών”.

 

 1. Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και νομική βάση της επεξεργασίας τους.
  Σε γενικές γραμμές, κάθε φορά που επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, το κάνουμε βάσει μιας εκ των «προϋποθέσεων» του νόμου (ή νομικής βάσης) για την εν λόγω επεξεργασία. Συγκεκριμένα, θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους Χρήστες μόνο εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
 • Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντά μας (ή συμφέροντα τρίτων) και τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματα σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) ΓΚΠΔ) συμπεριλαμβανομένης της ορθής λειτουργίας, συντήρησης, ασφάλειας και βελτίωσης της Ιστοσελίδας μας και της εμπειρίας των χρηστών μας σε αυτή, της εξακρίβωσης ευθυνών σε περίπτωση εγκλημάτων κατά της Εταιρείας και της θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων μας. Στις περιπτώσεις αυτές, θα προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή και με τρόπο που δεν είναι δυσανάλογος και σέβεται τα δικαιώματα σας περί ιδιωτικότητας και εσείς θα έχετε δικαίωμα εναντίωσης όπως εξηγείται στην παρακάτω ενότητα «Τα Δικαιώματά σας» ⋅
 • Εάν η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης με το Χρήστη και/ή για τυχόν σχετικές προ-συμβατικές υποχρεώσεις πριν από αυτή (άρθρο 6 παρ. 1 (β) ΓΚΠΔ, π.χ. για να ανταλλάξουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες πριν συναφθεί μία σύμβαση ή να διαχειριστούμε και επεξεργαστούμε σχετικά ερωτήματα κατά την παροχή των υπηρεσιών μας ή να διεκπεραιώσουμε πληρωμές ( προμηθευτών, συνεργατών)
 • Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο υπόκεινται η Εταιρεία μας (π.χ. υποχρέωση αποκάλυψης πληροφοριών σε αρχές επιβολής του νόμου ή σε φορολογικές αρχές) (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) ΓΚΠΔ)
 • Εάν η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των Χρηστών για έναν ή περισσότερους σκοπούς (άρθρο 6 παρ. 1 (α) ΓΚΠΔ) π.χ. σχετικά με την αποστολή στους Χρήστες επικοινωνίας σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες που ίσως τους ενδιαφέρουν. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία μας θα λάβει μέτρα ώστε να περιορίσουμε την επικοινωνία σε εύλογο και αναλογικό επίπεδο και θα σας αποστέλλουμε μόνο επικοινωνίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αποστέλλοντας μας σχετικό e-mail στο [email protected]

Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ούτε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να παρέχουμε ειδικότερες πληροφορίες ως προς τη νομική βάση που ισχύει για κάθε επεξεργασία, επομένως, ένα θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις νομικές βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

 1. Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)
  Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας, έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε για να λαμβάνετε το Ενημερωτικό Δελτίο μας. Συμπληρώνοντας τη φόρμα μας, μας δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας να επεξεργαζόμαστε το email σας με σκοπό την περιοδική αποστολή του Ενημερωτικού Δελτίου μας που μπορεί να περιέχει νέα, ενημερώσεις ή πληροφορίες για εκδηλώσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί απευθείας από την Α. ΠΑΠΠΑΣ Μ. ΕΠΕ ή μέσω εταιρειών και άλλων τρίτων μερών που μπορούν να παρέχουν σχετικές υπηρεσίες μάρκετινγκ για λογαριασμό της. Σε αυτή την περίπτωση η Α. ΠΑΠΠΑΣ Μ. ΕΠΕ μπορεί να μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτούς τους συνεργάτες της

Για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα σας και προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι διατηρείτε τον έλεγχο της διαχείρισης των ενεργειών εμπορικής προώθησης που απευθύνονται σε εσάς:

 • θα λάβουμε μέτρα για να περιορίσουμε το μάρκετινγκ σε ένα εύλογο επίπεδο και θα σας στέλνουμε μόνο επικοινωνίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν,
 • Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το Ενημερωτικο Δελτίο μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε μηνύματα μάρκετινγκ, ακολουθώντας τον σύνδεσμο “unsubscribe” που θα βρείτε σε όλα τα Ενημερωτικά Δελτία που σας στέλνουμε. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μέχρι το σημείο της ανάκλησης.

 

 1. Με ποιον ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικές πληροφορίες;

Στο πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας της Ιστοσελίδας μας και δραστηριοποίησης της Εταιρείας μας και για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο 5, τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται εσωτερικά στη εταιρεία μας, ανάμεσα στα διάφορα τμήματά της ώστε να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα και να παραλάβετε την υπηρεσία που περιμένετε από εμάς. Η εσωτερική αυτή γνωστοποίηση γίνεται με τρόπο ασφαλή και με βασικό γνώμονα την πραγματική ανάγκη γνώσης (on a need to know basis).Το προσωπικό της Α. ΠΑΠΠΑΣ Μ. ΕΠΕ υπόκειται σε υποχρέωση εχεμύθειας μέσω ειδικής Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας.

Περαιτέρω, τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι διαθέσιμα και ενδέχεται να κοινοποιηθούν και τους τρίτους συνεργάτες- παρόχους υπηρεσιών μας, οι οποίοι θα λειτουργούν ως εξουσιοδοτημένες οντότητες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πάντοτε με τρόπο που να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς δεν υπόκεινται σε παράνομη επεξεργασία, ήτοι δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται. Συγκεκριμένα μπορεί να αποστείλουμε προσωπικά σας δεδομένα:

 • Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό μας τεχνικές και λειτουργικές υπηρεσίες, όπως είναι ενδεικτικά η φιλοξενία και διαχείριση της Ιστοσελίδας, η υπηρεσία αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,η γενικότερη τεχνική υποστήριξη, ή άλλες ενίοτε υποστηρικτικές υπηρεσίες Για τον ίδιο σκοπό, εάν είστε πάροχος υπηρεσιών μας, ενδέχεται να συλλέγουμε στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες για εσάς ή την εταιρεία ή τον οργανισμό σας, όταν παρέχετε υπηρεσίες στην Α. ΠΑΠΠΑΣ Μ. ΕΠΕ
 • Στους συμβούλους μας (συμπεριλαμβανομένων οικονομικών, νομικών και άλλων συμβούλων) στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της Εταιρείας μας.
 • Σε αρχές και όργανα εποπτείας και ελέγχου και γενικότερα δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, όπως οργανισμούς απασχόλησης, ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρείες και άλλες ρυθμιστικές αρχές.
 • Σε παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή ψηφιακής πλατφόρμας, όπως το Google, το Facebook, το Twitter, το LinkedIn όταν χρησιμοποιείτε τις φόρμες τους ή τις ενσωματωμένες υπηρεσίες του

Επιπλέον, θα ανταποκριθούμε σε αιτήματα αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων όταν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματά σας και/ή να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία, απόφαση δικαστηρίου, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή κάθε άλλη νομική διαδικασία που μπορεί να μας επιδοθεί.

Τα υποκείμενα που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες λειτουργούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, με πλήρη αυτονομία ως διακριτοί Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, ενεργούν υπό την ιδιότητα του Εκτελούντος την Επεξεργασία που ορίζονται ειδικά από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού. Σε περιπτώσεις που μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προς άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων,  η χρήση των πληροφοριών αυτών από εκείνη την εταιρεία θα υπόκειται στην δική της πολιτική απορρήτου. H Α. ΠΑΠΠΑΣ Μ. ΕΠΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιλέγει συνεργάτες που παρέχουν υψηλής ποιότητας, αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης, προστασίας και ασφάλειας υπηρεσίες, αλλά δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των πληροφοριών από αυτές τις εταιρείες.

Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων οι πληροφορίες σας δεν θα μεταβιβασθούν  ή κοινοποιηθούν σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ ή άλλους.

 

 1. Συστήματα Παρακολούθησης

Κατά τη εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και για λόγους κυρίως ασφαλείας και προστασίας των χώρων της εταιρείας και των ευρισκόμενων εντός αυτών εργαζομένων, πελατών, συνεργατών, τρίτων, αλλά και υλικών αγαθών, η εταιρεία επιτηρεί τις εγκαταστάσεις και τους χώρους της όπως π.χ. με τις κάμερες που επιβλέπουν τις εισόδους και την περίμετρο των κτιρίων της (γραφείων, αποθήκης, parking) ή σε εσωτερικούς χώρους αυτών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου τέλεσης κάποιου περιστατικού. Αυτό έχει σαν έμμεση συνέπεια να καταγράφονται οι κινήσεις των εισερχομένων, επισκεπτών, εργαζομένων, συνεργατών κλπ.

Τα στοιχεία που καταγράφονται σε αυτά τα συστήματα διατηρούνται σύμφωνα με το νόμο, ενώ η πρόσβαση σε αυτά είναι πολύ περιορισμένη και δεν γίνεται παρά όταν παρουσιαστεί συγκεκριμένη ανάγκη (κλοπή, περιστατικό ασφάλειας κ.λπ.). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από την Εταιρεία μας του Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης παρακαλούμε δείτε το έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης»

 

 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
  Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στα γραφεία λειτουργίας μας, και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εδρεύουν τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία, όπως τυχόν πάροχοι υπηρεσιών μας. Ανάλογα με την τοποθεσία κάθε Χρήστη, ενδέχεται η διαβίβαση δεδομένων να περιλαμβάνει μεταφορά τους σε χώρα διαφορετική από τη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο Χρήστης. Εάν μία τέτοια διαβίβαση λάβει χώρα σε ένα κράτος που βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και η τρίτη χώρα δεν παρέχει επαρκές επίπεδο ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν στην τρίτη χώρα αυτή μόνο εφόσον εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων δυνάμει σύμβασης διαβίβασης δεδομένων ή εάν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται ρητά από την Ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία. 
 2. Χρόνος διατήρησης δεδομένων  (Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;)

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως αυτοί περιγράφονται στη παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ή μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεσή σας και να ζητήσετε τη διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση νομικής κανονιστικής, φορολογικής ή λογιστικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής κάποιας αρχής. Γενικά, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από το τέλος της σχέσης μας με τους Χρήστες ή από την τελευταία επικοινωνία μας με εσάς. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης πρότασης:

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ εμάς και του Χρήστη διατηρούνται μέχρις ότου η εν λόγω σύμβαση εκτελεστεί πλήρως ή δεν υπάρχουν εκκρεμείς σχετικές αξιώσεις και νομικές απαιτήσεις.
 • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που αφορούν έννομα συμφέροντά μας θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι εν λόγω σκοποί.

Μόλις λήξει το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας, αυτά θα διαγραφούν. Επομένως, τα δικαιώματα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης και φορητότητας των δεδομένων δεν θα μπορούν να ασκηθούν μετά τη λήξη της ως άνω περιόδου διατήρησης.

 

 1. Ασφάλεια

  Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, το απόρρητο της επεξεργασία και το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι των κινδύνων, με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους.  Τα μέτρα ασφαλείας μας αποσκοπούν στην πρόληψη και μείωση κάθε κινδύνου μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης, ή τυχαίας καταστροφής προσωπικών δεδομένων κατάλληλων ανάλογα με τη φύση των σχετικών πληροφοριών. Όπου εφαρμόζεται, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση των πληροφοριών που παρέχετε. Ζητούμε πάντοτε επίσης, από τους παρόχους υπηρεσιών μας να συμμορφώνονται με αυστηρές υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων και ασφαλείας. Παρόλο που λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς η ασφάλεια των πληροφοριών εξαρτάται εν μέρει και από την ασφάλεια του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να επικοινωνείτε μαζί μας και τα συστήματα προστασίας που χρησιμοποιείτε, αποδέχεστε τους εγγενείς κινδύνους ασφαλείας των συναλλαγών μέσω Διαδικτύου και δεν θα θεωρήσετε την Α. ΠΑΠΠΑΣ Μ. ΕΠΕ ή τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της υπευθύνους για οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων, εκτός αν οφείλεται σε δική μας αμέλειά. Για την καλύτερη δυνατή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτός των ορίων του ελέγχου μας, η συσκευή σας θα πρέπει να προστατεύεται (π.χ. από ενημερωμένα συστήματα προστασίας από ιούς) και ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων δικτύου (όπως, για παράδειγμα, τείχος προστασίας και φιλτράρισμα κατά του spam). 
 2. Τα δικαιώματά σας

Σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται στο παρόν, ως επισκέπτης, θα μπορείτε, όπως προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ, να ασκείτε τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 15 έως 21 αυτού ήτοι:

Δικαίωμα ενημέρωσηςΟφείλουμε να σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλουμε τα δεδομένα σας, όπως ενδεικτικά τί δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και για τί χρονικό διάστημα τα κρατάμε, σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.
Δικαίωμα πρόσβασηςΈχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά και να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων που υπόκεινται επεξεργασία. Συγκεκριμένα έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες: σκοπός της επεξεργασίας, κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, αποδέκτες στους οποίους έχουν διαβιβαστεί ή πρόκειται να κοινοποιηθούν, περίοδος διατήρησης των δεδομένων ή κριτήρια που χρησιμοποιούνται, δικαιώματα του ενδιαφερόμενου (διόρθωση, διαγραφή προσωπικών δεδομένων, περιορισμός της επεξεργασίας και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, δικαίωμα να προβαίνετε σε ένσταση, δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των προσωπικών σας δεδομένων, αν δεν έχουν συλλεχθεί από τον ενδιαφερόμενο, ύπαρξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
Δικαίωμα διόρθωσηςΈχετε το δικαίωμα να εξακριβώσετε την ακρίβεια των δεδομένων σας και να απαιτήσετε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας.
Δικαίωμα διαγραφήςΈχετε το δικαίωμα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, είτε έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει καμία άλλη νομική βάση για την επεξεργασία είτε όταν έχετε αντιταχθεί με επιτυχία στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε όταν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, είτε όταν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εκπληρωθεί μια νομική υποχρέωση.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίαςΈχετε το δικαίωμα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να εξασφαλίσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας.
Δικαίωμα εναντίωσηςΈχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Εμείς στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσουμε την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση στα πλαίσια απόφασης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίαςΈχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
Δικαίωμα φορητότηταςΈχετε το δικαίωμα ζητήσετε από εμάς  να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να διαβιβαστούν σε άλλο πάροχο χωρίς αντίρρηση. Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του Χρήστη, ή σύμβαση της οποία ο Χρήστης είναι μέρος ή ως μέρος τυχόν σχετικών προ-συμβατικών υποχρεώσεων.
Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσηςΈχετε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας εφόσον η συγκατάθεση είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας
Δικαίωμα καταγγελίαςΈχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Εποπτεύουσα Αρχή αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το εφαρμοστέο δίκαιο. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ: 2106475600  Ιστοσελίδα για υποβολή καταγγελίας: www.dpa.gr Ωστόσο, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα εάν μας δίνατε την ευκαιρία να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας προτού προσεγγίσετε την Αρχής προστασίας προσωπικών Δεδομένων και γι’ αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με μας αρχικά, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά παρακαλούμε επικοινωνήστε με το [email protected] Τα αιτήματά σας αυτά ασκούνται χωρίς χρέωση και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Γενικά, απάντηση στα αιτήματά σας δίδεται εντός (1) μηνός από όταν λάβαμε το αίτημά σας, αλλά εάν το αίτημα απαιτεί περισσότερο χρόνο θα σας ενημερώσουμε σχετικά (εντός ενός μηνός). Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας ως ενδιαφερόμενου μέρους είναι δωρεάν. Ωστόσο, στην περίπτωση εμφανώς αβάσιμων ή υπερβολικών απαιτήσεων, ακόμα και λόγω της επαναληπτικότητας τους, η Εταιρεία μπορεί να σας χρεώσει μια λογική συνεισφορά στα έξοδα, ενόψει των διοικητικών δαπανών προκειμένου να χειριστεί το αίτημά σας ή να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με το [email protected]

 

 1. Απόρρητο παιδιών

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε και μην παρέχετε πληροφορίες στην παρούσα Ιστοσελίδα ή μέσω καμίας από τις λειτουργίες της και γενικά μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πρόσωπο κάτω των 18 ετών θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 03/05/23