loader image

Πολιτική Ποιότητας

Αρχική » Πολιτική Ποιότητας

Εταιρική Πολιτική Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Εργασιακής Υγείας & Ασφάλειας

Πάγιος προσανατολισμός της PappasClima αποτελεί η διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών
της, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο
δυνατό βαθμό, την εφαρμογή των καταλληλότερων ανά περίπτωση τεχνικών σε θέματα υλοποίησης έργων που
αναλαμβάνει, τη βέλτιστη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την λειτουργία της, την
πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος εν γένει, και φυσικά την προαγωγή της υγείας &
ασφάλειας των εργαζομένων.

Η πολιτική της PappasClima συνίσταται από την:

  1. Επιδίωξη υψηλών επιπέδων απόδοσης στα θέματα ποιότητας, στα ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και
   στην υγεία & ασφάλεια στην εργασία ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρείας.
  2. Μέριμνα για τον συνυπολογισμό των αρχών ποιότητας, περιβαλλοντικών παραμέτρων και παραμέτρων υγείας &
   ασφάλειας στις αποφάσεις για ευρύτερα θέματα.
  3. Πλήρης και αδιαπραγμάτευτη συμμόρφωση με την νομοθεσία, συμβατικές απαιτήσεις και τις σχετικές με
   ποιότητα, το περιβάλλον, την οδική και εργασιακή υγεία & ασφάλεια απαιτήσεις. Για την PappasClima η
   ασφάλεια , η υγεία και η ευημερία των τρίτων μερών και της κοινωνίας είναι υψίστης σημασίας.
   Ιδιαίτερα η PappasClima φροντίζει:
   • Να σέβεται και να διασφαλίζει την προβλεπόμενη κάθε φορά διαχείριση ευαίσθητων ή εμπιστευτικών
    πληροφοριών που αφορούν την ίδια, συνεργαζόμενα ή ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη.
   • Να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το σύνολο των Ευρωπαϊκών και Ελληνικών νόμων, κανονισμών ή
    οδηγιών και να προάγει τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική ευαισθησία στο σύνολο
    των δραστηριοτήτων της.
   • Να συνδιαλέγεται με σεβασμό στη προσωπικότητα κάθε ατόμου, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκευτικών
    πεποιθήσεων, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, οικογενειακής κατάστασης, αναπηρίας, ηλικίας
    ή εθνικής καταγωγής.
   • Να προάγει την επαγγελματική της φήμη βασιζόμενη στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την
    υπεύθυνη κοινωνική της στάση, και όχι μέσω αθέμιτου ανταγωνισμού.
   • Να μη γίνονται αποδεκτά αντίτιμα οποιουδήποτε είδους που αποσκοπούν σε παράτυπη εύνοια και
    διαχείριση.
   • Να μη γίνονται ανεκτές, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αδικοπραγίες ή παρατυπίες.
   • Να επιχειρεί και να δραστηριοποιείται πάντοτε με ηθική και διασφαλίζοντας το συμφέρων της
    εταιρείας, των συνεργατών και ενδιαφερομένων τρίτων μερών.

   Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με νομοθεσία, με συμβατικές απαιτήσεις ή με τον
   καθιερωμένο κώδικα δεοντολογίας, όπως εκφράζεται στα ανωτέρω σημεία, η PappasClima διασφαλίζει ότι
   άμεσα θα λαμβάνονται και θα εφαρμόζονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

  4. Δέσμευση για το σχεδιασμό, εκπόνηση και καθιέρωση του κατάλληλου συστήματος διαχείρισης με στόχο να
   διασφαλίζονται οι υψηλές απαιτήσεις που έχουν τεθεί σε επιμέρους εργασίες, όπως:
   • Την αναγνώριση και κάλυψη από την PappasClima αναγκών & απαιτήσεων διεκπεραίωσης έργων
    κλιματισμού και εξαερισμού, καθώς και την αναγνώριση και ικανοποίηση απαιτήσεων και αναγκών
    συνεργατών και ενδιαφερόμενων τρίτων μερών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
   • Επαρκείς και αποτελεσματικές εγκαταστάσεις για την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας,
    μετριάζοντας παράλληλα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
   • Επαρκής πληροφόρηση, οδηγίες, εκπαίδευση και επίβλεψη από ικανά άτομα για την δημιουργία
    συνθηκών εργασίας με ασφάλεια και περιβαλλοντική ευαισθησία.
   • Προώθηση της κουλτούρας αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών.
   • Δημιουργία και παρακολούθηση δεικτών εταιρικής απόδοσης συμπεριλαμβανομένων:
    • Καθιέρωσης παρακολούθησης, μέτρησης, στατιστικής ανάλυσης και αξιολόγησης επίδοσης του
     καθιερωμένου συστήματος διαχείρισης
    • Ετήσιων στόχων και προγραμμάτων για την ποιότητα, το περιβάλλον και την εργασιακή & οδική
     υγεία και ασφάλεια
    • Καθιέρωσης διαχείρισης έργων μέσω ανάπτυξης και εφαρμογής προγραμμάτων ποιότητας έργων
    • Συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στελεχών που εμπλέκονται στην διαχείριση και στην
     υλοποίηση έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία.
    • Εσωτερικών ελέγχων

Ο Γενικός Διευθυντής έχει την συνολική ευθύνη για την παρούσα πολιτική και κάθε στέλεχος της εταιρείας για την
εφαρμογή και την προαγωγή της.

Η PappasClima θα διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής.

Η PappasClima πάντα θα υποστηρίζει την ενεργή συμμετοχή και την επίδειξη πρωτοβουλιών των στελεχών της στο
μέτρο εμπλοκής τους στο καθιερωμένο σύστημα διαχείρισης.

Η Διοίκηση επιβάλλει σε όλα της τα στελέχη, την ενεργό και δημιουργική συμμετοχή τους και την πιστή εφαρμογή όλων
των διαδικασιών που αναφέρονται στο σύστημα Διαχείρισης.

 

Ο Γενικός Διευθυντής της PappasClima:

Αλέξανδρος Παππάς

21 Ιανουαρίου 2019